FORMULARZ ZAMÓWIENIA

* pola wymagane

Zlecam wykonanie poufnego niszczenia dokumentów w pojemnikach Ekobox.
Wymiary Ekoboxu: 40 x 40 x 75 cm

Wpisać ilość pojemników*

Dostawa pustych Ekoboxów 0,00 zł

Odbiór Ekoboxów na terenie Warszawy, Krakowa
- jedynie 230 zł netto: odbiór z jednej lokalizacji raz dziennie do 3 pojemników
- jedynie 460 zł netto: odbiór z jednej lokalizacji raz dziennie do 10 pojemników

Odbiór Ekoboxów do 50 km od granic adm. Warszawy, Krakowa
- jedynie 920 zł netto: odbiór z jednej lokalizacji raz dziennie do 20 pojemników

*Cena dotyczy odbioru spakowanych ekoboxów, bez konieczności wnoszenia / znoszenia po schodach

 
 

Płatność:

Dla Państwa wygody, faktura zostanie wystawiona na podstawie złożonego zamówienia.
Realizacja usługi nastąpi po dokonaniu płatności.

Termin realizacji usługi do 14 dni roboczych.

Dane do faktury
Nazwa firmy*
Adres*
Miasto i kod*
NIP*
Imię i nazwisko osoby kontaktowej*
Nr telefonu*
Adres e-mail*
Dodatkowe informacje, np. adres dostarczenia i odbioru ekoboxów, jeśli jest inny niż powyższy:
 
Ekobox jest własnością Libris Polska. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub wykorzystania w innym celu niż ten określony w niniejszym formularzu, cena za 1 szt. wynosi 30,00 zł netto.

Informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Libris Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 44c, kontakt@librispolska.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

 
 
Wpisz tekst z obrazka w pole poniżej (wielkość liter ma znaczenie)