M
Minimalizuj ryzyko utraty informacji.
Korzystaj z bezpiecznego niszczenia.

Każdego dnia ilość tworzonych i przetwarzanych informacji jest olbrzymia.
W dzisiejszych organizacjach, instytucjach publicznych, sądach czy szpitalach wiele dokumentów papierowych oraz nośników danych ma charakter poufny.
Kiedy przestają być potrzebne, najważniejszą kwestią jest ich bezpieczne, poufne zniszczenie.

Poufne niszczenie dokumentów realizujemy przy wykorzystaniu ekoboxów, które są przeznaczone do zniszczenia w całości wraz z zawartością.

Ekoboxy są lekkie, ale bardzo wytrzymałe. Zabezpieczamy je solidnymi, numerowanymi plombami i dostarczamy w formie sprasowanej, co ułatwia przechowywanie. Są estetyczne i dobrze prezentują się biurze.

Nie pobieramy opłat za dostarczenie zaplombowanych pojemników typu ekobox do firmy i nie wymagamy przygotowania dokumentów do niszczenia, czyli: wyjmowania z koszulek, usuwania spinaczy, zszywek, itd.

Gwarantujemy 100% poufności danych

Wygodnie dla Ciebie i bezpiecznie dla firmy zrealizujemy proces bezpiecznego niszczenia dokumentacji: sami zadbamy o jej odbiór i bezpieczny transport, a następnie zniszczymy wg odpowiednich procedur i klas tajności.


Na życzenie klienta cały proces może być nagrany.

Wygoda i bezpieczeństwo

Niszcz starą dokumentację z nami, a uwolnisz się od:

- angażowania pracowników w żmudne niszczenie papieru

- gromadzenia dokumentów w ogólnodostępnych pomieszczeniach

- kosztów zakupu i eksploatacji niszczarek

- problemu wywozu i utylizacji pociętej masy

Niszcz z nami i zyskaj:

  • najwyższy standard bezpieczeństwa powierzonej dokumentacji 
  • gwarancję nieodwracalnego zniszczenia ekoboxów wraz z zawartością 
  • redukcję kosztów i oszczędność czasu
  • na życzenie – nagranie procesu niszczenia

Szybki kontakt

Dojazd, wycena i konsultacje gratis.
Tekst z obrazka (wielkość liter ma znaczenie)