P
Placówki medyczne

medi archiwum

Placówki medyczne, takie jak szpitale czy przychodnie szukają dziś nowych rozwiązań na obniżanie kosztów, ochronę wrażliwych danych, a przede wszystkim na zapewnienie pacjentom sprawniejszej obsługi.
Dzięki usługom medi archiwum zarządzający placówkami medycznymi mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w następujących obszarach:

• przechowywanie papierowej dokumentacji medycznej
Bezpieczne przechowywanie oryginałów dokumentów w wielopoziomowo zabezpieczonym archiwum, katalogowanie, sporządzenie spisu dokumentów i udostępnianie ich w formie papierowej lub elektronicznej. Dodatkowo porządkowanie i brakowanie szpitalnych archiwów.

• digitalizacja papierowej dokumentacji medycznej – e-teczka pacjenta
Przygotowanie papierowych dokumentów do skanowania, skanowanie, indeksowanie, czyli opis skanów i udostępnianie w wersji elektronicznej w e-archiwum. Zgodne z Polityką Bezpieczeństwa dostęp do elektronicznego archiwum posiadają jedynie osoby z odpowiednimi uprawnieniami – określony typ użytkownika ma dostęp do określonego typu dokumentów.

 

• poufne niszczenie papierowej dokumentacji medycznej oraz klisz RTG
Dostarczanie pojemnych, wytrzymałych ekoboxów, pakowanie, plombowanie, transport i poufne zniszczenie w najwyższym stopniu tajności. Proces kończy wystawienie certyfikatu poufnego zniszczenia.

• backup medycznych danych
W naszym nowoczesnym archiwum, w specjalnych sejfach, przechowujemy też cenne nośniki z kopiami zapasowymi medycznych danych. Wystarczy kliknięcie,
a w ciągu godziny odbieramy lub dostarczamy taśmy do palcówki.

Nagroda Bloomberg Businessweek Polska >> 

W 2014 roku nasza firma otrzymała nagrodę za usługę medi archiwum w kategorii najlepsze usługi dla biznesu. Pakiet usług medi archiwum wyróżniono jako nowatorskie rozwiązanie adresowane do sektora medycznego.

Szybki kontakt

Dojazd, wycena i konsultacje gratis.
Tekst z obrazka (wielkość liter ma znaczenie)