K
Kontakt

Libris Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 44C
01-797 Warszawa


Biuro obsługi klienta:
tel. 22 299 70 00

kontakt@librispolska.pl
infolinia: 800 806 606


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: IOD@librispolska.pl


Libris Global Holdings Limited
37 Panton Street
London, SW1Y 4EA, UK
info@librisglobal.eu


Masz pytania? Użyj tego formularza teraz.
Imię i nazwisko*
Numer telefonu*
Adres e-mail*
Zaznacz usługi, które Cię interesują
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu zostaw krótką wiadomość dla naszego konsultanta
 

Informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Libris Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-797), ul. Powązkowska 44c, kontakt@librispolska.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

 
 
Wpisz poniżej tekst z obrazka (wielkość liter ma znaczenie)

* pola wymagane