K
Kontakt

Libris Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 44C
01-797 Warszawa


Biuro obsługi klienta:
tel. 22 299 70 00

kontakt@librispolska.pl


Inspektor Ochrony Danych:
Radosław Szewczuk
IOD@librispolska.plLibris Global Holdings Limited
37 Panton Street
London, SW1Y 4EA, UK
info@librisglobal.eu


Masz pytania? Użyj tego formularza teraz.
Imię i nazwisko*
Numer telefonu*
Adres e-mail*
Zaznacz usługi, które Cię interesują
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tu zostaw krótką wiadomość dla naszego konsultanta
 

Informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest LIBRIS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-797), al. Powązkowska 44c. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: IOD@librispolska.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach prowadzenia korespondencji oraz zgodnie treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam kontakt z Państwem w celu obsługi Państwa zgłoszeń lub zapytań. Odbiorcami danych mogą być podmioty wspomagające procesy biznesowe Administratora. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

 
 
Wpisz poniżej tekst z obrazka (wielkość liter ma znaczenie)

* pola wymagane