L
Likwidatorzy i syndycy

Archiwizacja dokumentów po likwidacji działalności gospodarczej

Na barkach przedsiębiorców likwidujących działalność gospodarczą spoczywa szereg obowiązków: wyrejestrowanie jej w odpowiednich urzędach i instytucjach, zakończenie prowadzonej dokumentacji, rozliczenie się z urzędem skarbowym, a także sporządzenie wykazu składników majątku i spisu z natury.
Archiwizacja dokumentacji to obowiązek każdego przedsiębiorcy. I tak:

  • dokumentację księgową i podatkową należy przechowywać przez 5 lat
  • osobową i płacową dokumentację pracowniczą od 10 do 50 lat
  • dokumentację związaną z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych – przez okres 10 lat

Dokumentacja przeznaczona do przechowywania powinna być uporządkowana: materiały wewnątrz teczek prawidłowo ułożone, a teczki opisane.

Archiwizacja ma na celu przechowanie informacji dotyczących byłych pracowników, ale przede wszystkim zapewnienie różnym instytucjom dostępu do dokumentacji źródłowej.

 

Przechowujemy dokumentację zlikwidowanych podmiotów

Posiadamy odpowiednią bazę organizacyjno-techniczną do przechowywania dokumentacji zlikwidowanych podmiotów: porządkowanie, składowanie oraz przechowywanie akt w wielopoziomowo zabezpieczonym archiwum. Nad procesami czuwa zespół doświadczonych pracowników.

W naszych profesjonalnych archiwach bezpiecznie przechowujemy dokumentację finansowo-księgową oraz osobową i płacową podmiotów gospodarczych, które zakończyły swą działalność. Dodatkowo oferujemy:

• protokół zdawczo-odbiorczy przekazanych dokumentów
• wykonanie raportów ZUS RIA oraz zaświadczeń ZUS RP7
• katalogowanie, porządkowanie, skanowanie
• szybkie udostępnianie dokumentacji upoważnionym osobom
• po okresie przechowywania – poufne zniszczenie potwierdzone certyfikatem

Po odbiór dokumentów przyjeżdżamy własnym transportem. Służymy też własnymi pudłami oraz teczkami archiwizacyjnymi.

Przy większej ilości dokumentacji wskazana jest wizja lokalna, która pozwoli nam określić ilość przekazywanego zasobu.

Posiadamy wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.

Szybki kontakt


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /modules/Captcha/Captcha.module.php on line 568

Fatal error: Call to a member function getCaptcha() on null in /modules/Captcha/Captcha.module.php on line 573