L
Likwidatorzy i syndycy

Archiwizacja dokumentów po likwidacji działalności gospodarczej

Na barkach przedsiębiorców likwidujących działalność gospodarczą spoczywa szereg obowiązków: wyrejestrowanie jej w odpowiednich urzędach i instytucjach, zakończenie prowadzonej dokumentacji, rozliczenie się z urzędem skarbowym, a także sporządzenie wykazu składników majątku i spisu z natury.
Archiwizacja dokumentacji to obowiązek każdego przedsiębiorcy. I tak:

  • dokumentację księgową i podatkową należy przechowywać przez 5 lat
  • osobową i płacową dokumentację pracowniczą przez 50 lat
  • dokumentację związaną z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych – przez okres 10 lat

Dokumentacja przeznaczona do przechowywania powinna być uporządkowana: materiały wewnątrz teczek prawidłowo ułożone, a teczki opisane.

Archiwizacja ma na celu przechowanie informacji dotyczących byłych pracowników, ale przede wszystkim zapewnienie różnym instytucjom dostępu do dokumentacji źródłowej.

 

Przechowywanie dokumentacji spółek po likwidacji

W naszych profesjonalnych archiwach bezpiecznie przechowujemy dokumentację finansowo-księgową oraz osobową i płacową podmiotów gospodarczych, które zakończyły swą działalność. Dodatkowo oferujemy:

• protokół zdawczo-odbiorczy przekazanych dokumentów
• katalogowanie, porządkowanie
• udostępnianie dokumentacji
• po okresie przechowywania – poufne zniszczenie

Posiadamy wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych.

Szybki kontakt

Dojazd, wycena i konsultacje gratis.